Impressum

Odgovoren za vsebino

 

GREEN PASSION d.o.o.
Trg komandanta staneta 8
1000 Ljubljana

 

+386 40 600 729
contact@greenpassion.si

 

Pogoji za uporabo

Upravljalec ne prevzema odgovornosti za natančnost, točnost, pravočasnost, zanesljivost in popolnost informacij.

Izključene so terjatve do avtorja zaradi materialne ali nematerialne škode, ki je posledica dostopa ali uporabe ali neuporabe objavljenih informacij, zaradi zlorabe povezave ali zaradi tehničnih napak.

Vse ponudbe so brez obveznosti. Upravljalec si izrecno pridržuje pravico do spremembe delov ali celotne ponudbe brez predhodnega obvestila, dodajanja, brisanja ali prenehanja objave začasno ali trajno.

 

Odgovornost za povezave

Reference in povezave do spletnih strani tretjih oseb so zunaj naše pristojnosti. Vsaka odgovornost za takšna spletna mesta bo zavrnjena. Dostop do teh spletnih strani in njihova uporaba sta na lastno odgovornost uporabnika.

 

Avtorske pravice

Avtorske pravice in vse druge pravice do vsebine, slik, fotografij ali drugih datotek na spletnem mestu pripadajo izključno upravljalcu ali posebej imenovanim imetnikom pravic. Za reprodukcijo vseh elementov je potrebno predhodno pridobiti pisno soglasje imetnikov avtorskih pravic.

 

Pravilnik o zasebnosti

Na podlagi evropske direktive o varovanju osebnih podatkov je vsaka oseba upravičena do varstva njihove zasebnosti in do zaščite pred zlorabo osebnih podatkov. Spoštujemo te pogoje. Osebni podatki bodo strogo zaupni in ne bodo prodani ali posredovani tretjim osebam.
V tesnem sodelovanju z našimi ponudniki gostovanja si prizadevamo zaščititi baze podatkov, kolikor je to mogoče, pred nepooblaščenim dostopom, izgubo, zlorabo ali ponarejanjem.

Pri dostopu do naše spletne strani se v dnevnike shranjujejo naslednji podatki: IP naslov, datum, čas, zahteva brskalnika in splošne informacije o operacijskem sistemu in brskalniku. Ti podatki o uporabi so osnova za statistične, anonimne ocene, tako da je mogoče prepoznati trende, s katerimi lahko ustrezno
izboljšamo svoje ponudbe.

 

Spletna stran in oblikovanje

REFIVE GmbH
Sandstrasse 10
5412 Gebenstorf

Tel: +41 56 223 55 50
Mail: info@refive.ch